Search
About us
Research Centers
Key Laboratories
Research
Faculty
Recent Publications
International Cooperation
News
Resources
Education & Training
Join Us
Societies & Publications
Papers
Links
 
  Location: Home >> Education & Training >> General Information
Name List of Ph.D Students Enrolled In 2009

Xiaoming Yu

Cuicui Yin

Weida Chen

Xiuqing Gao

Yu Wang

Jian Wu

Guiping Chen

Sikui Cui

Shuansuo Wang

Yuqin Zhang

Xiangbin Chen

Chengzhen Liang

Ronghui Che

Di Zhang

Lei Chen

Yan Huang

Jiaoteng Bai

Aili Zhang

Chunbo Miao

Debao Huang

Wei Liu

Xuemei Zhang

Wei Jiang

Xiaojie Gong

Xue Liu

Hongsheng Zhang

Penggen Duan

Kai Shu

Xuezhao Liu

Wei Li

Ni Hu

Qianhua Dong

Jie Liu

Guoliang Li

Peng Hu

Sufang Han

Xiuying Liu

Yanli Li

Jianyi Hao

Yi Liao

Na Liu

Yushuang Yang

Haiyang Xu

Xixiang Pei

Dongfeng Liu

Guangyuan Wang

Yuehui Chao

Liya Wei

Jiaying Sun

Yanmin Zou

Mingxin Guo

Zongbo Wei

Linlin Qi